umbrellaKarruselTekst
The Act of Killing

MEDIA

Mediadelen af Et Kreativt Europa støtter den audiovisuelle branche, blandt andet gennem støtte til film, tv og spil, efteruddannelse, festivaler og distribution
KulturWeb

Kultur

Kulturdelen af Et Kreativt Europa indeholder fire puljer: europæiske samarbejdsprojekter, netværk, platforme og litterære oversættelsesprojekter.
erasmus_mundus2

Creative Europe Desk

Creative Europe Desk Danmark informerer og rådgiver potentielle ansøgere om støttemulighederne i EU´s kulturprogram Et Kreativt Europa.